Το ηλεκτρονικό κατάστημα ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. που βρίσκεται στην ιστοσελίδα WWW.PLUSSIZEXXXL.GR με αναγνωριστικό εταιρείας PLUS SIZE XXXL και έδρα την ΑΘΗΝΑ , ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον Πελάτη για την εκπλήρωση και την κατ’ επέκτασιν επαλήθευση των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν την επεξεργασία ηλεκτρονικών παραγγελιών, την αποστολή προϊόντων και την απαραίτητη επικοινωνία για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο.

Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Ως Χειριστής προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το GDPR (στο εξής θα αναφέρεται ως „Κανονισμός“) ορίζεται ο ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ , με αναγνωριστικό εταιρείας +PSX, και έδρα την ΑΘΗΝΑ

2. Τα στοιχεία επαφής του Χειριστή είναι: e-mail: [email protected], τηλ.: 211-4106012,

3. Ως προσωπικά δεδομένα, ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Προέλευση των προσωπικών δεδομένων

1. Ο Χειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί με τη συγκατάθεση του Πελάτη και έχουν συλλεχθεί μέσω της σύμβασης αγοράς και την τοποθέτηση ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος WWW.PLUSSIZEXXXL.GR,

2. Ο Χειριστής επεξεργάζεται μόνο τα, απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης και της αγοράς, δεδομένα του Πελάτη,

3. Ο Χειριστής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς αποστολής προϊόντων και για λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών, για τη χρονική περίοδο που απαιτείται από το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα δε δημοσιοποιούνται και δε μεταφέρονται σε άλλες χώρες.

Σκοπός της διαχείρισης δεδομένων

Ο Χειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Εγγραφή στην ιστοσελίδα WWW.PLUSSIZEXXXL.GR σε συμμόρφωση με το Κεφάλαιο 4, Ενότητα 2 του GDPR,

2. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας που δημιουργήθηκε από τον Πελάτη (όνομα, διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου),

3. Ρύθμιση νόμων και κανονισμών που πηγάζουν από τη σχέση μεταξύ Πελάτη και Χειριστή,

4. Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συμβολαίου αγοράς. Η σύμβαση αγοράς δε μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τα προσωπικά δεδομένα.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

1. Ο Χειριστής αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχέση και τη σύμβαση μεταξύ Χειριστή και Πελάτη και για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής,

2. Ο Χειριστής οφείλει να διαγράψει κάθε προσωπικό δεδομένο μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται ως απαραίτητη για τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων.

Αποδέκτες και επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων

Τρίτα μέρη που τυχόν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι υπεργολάβοι του Χειριστή. Οι υπηρεσίες αυτών των υπεργολάβων είναι απαραίτητες για την επιτυχή εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς και την επεξεργασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας μεταξύ Χειριστή και Πελάτη.

Υπεργολάβοι του Χειριστή θεωρούνται:

  • Η WordPress και Woocomerce
  • Η εταιρεία αποστολής
  • Το Google Analytics (στατιστικά ιστοσελίδας)

Δικαιώματα του Πελάτη

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό, ο Πελάτης δικαιούται:

1. την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα,

2. την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων,

3. τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων,

4. την ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,

5. τη μεταφορά των δεδομένων,

6. την ανάκληση της αποδοχής επεξεργασίας μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected],

7. την υποβολή παραπόνου στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση παραβίασης του Κανονισμού.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

1. Ο Χειριστής δηλώνει πως αναλαμβάνει τη λήψη όλων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων,

2. Ο Χειριστής έχει λάβει τεχνικές προφυλάξεις για τη διαφύλαξη των δεδομένων, υπό την έννοια της ασφάλισης της πρόσβασης στον υπολογιστή μέσω κωδικού, λογισμικού antivirus και συνεχούς συντήρησης.

Τελευταίοι Όροι

1. Τοποθετώντας ηλεκτρονική παραγγελία στην ιστοσελίδα WWW.PLUSSIZEXXXL.GR ο Πελάτης επιβεβαιώνει πως έχει ενημερωθεί για τους όρους που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους αποδέχεται πλήρως,

2. ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι στη φόρμα παραγγελίας,

3. ο Χειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Η ανανεωμένη έκδοση των Όρων πρέπει να δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι τίθενται σε ισχύ από τις 13/3/2019

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ
Ως πελάτης έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα εάν θέλετε αλλαγή μεγέθους, αν η επιλογή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή αν το προϊόν είναι ελαττωματικό. Η αλλαγή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο κατάστημαείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
Τα έξοδα σε πιθανή περίπτωση αλλαγής ή επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη και ισούνται με 3 ευρώ .Η αλλαγή ή η επιστροφή θα πρέπει να γίνει έως και δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής για να γίνει αποδεκτή από την εταιρεία μας. Αν σας έχουν αποσταλεί με δωρεάν μεταφορικά, στην επιστροφή χρημάτων θα αφαιρούνται 3 ευρώ για επιστροφές εντός
Ελλάδος και 12 ευρώ για επιστροφές από την Κύπρο.


Παρακαλώ διαβάστε τα ακόλουθα για να πραγματοποιήσετε μία επιστροφή:
Κάθε μας αποστολή περιέχει μια φόρμα επιστροφής.


Τρόπος 1ος
Συμπληρώνετε την παραπάνω φόρμα, δηλώνοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, το ονοματεπώνυμο
σας, τα προϊόντα που επιστρέφετε, συνοδευόμενα από τον λόγο της επιστροφής (π.χ. μικρό μέγεθος),
καθώς και τα προϊόντα με τα οποία θέλετε να αντικατασταθούν τα επιστρεφόμενα.
Διεύθυνση αποστολής ειδών προς επιστροφή: Σεβαστείας 2, Περιστέρι 12134.


Τρόπος 2ος
Μπορείτε να μας καλέσετε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μαζί.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5746595
Καθημερινά: 09:00 – 17:00


Τρόπος 3ος
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας μέσω του eshop και στις παρατηρήσεις να μας
σημειώσετε ότι πρόκειται για αλλαγή. Εκπρόσωπος μας θα σας καλέσει για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας. Η αλλαγή γίνεται ταυτόχρονα με την παράδoση της νέας αποστολής.


Τα προϊόντα αντικατάστασης πρέπει να είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας από τα επιστρεφόμενα.
Εάν το μέγεθος/νούμερο είναι λάθος, γράψτε μας το σωστό για αντικατάσταση. Εάν νομίζετε ότι υπάρχειελάττωμα, παρακαλώ γράψτε μας λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Εάν νομίζετε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με την αγορά που πραγματοποιήσατε, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν πουαγοράσατε και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.Το ρούχο ή το αξεσουάρ δεν πρέπει να έχει πλυθεί ή να έχει φορεθεί περαν της δοκιμής.Oι ετικέτες του προϊόντος δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.Εάν αποδεικνύεται ότι το ρούχο ή το αξεσουάρ έχει
χρησιμοποιηθεί, η αλλαγή ή επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται με χρέωση του
πελάτη.Η συσκευασία της αποστολής πρέπει να είναι ασφαλής, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές
κατά τη μεταφορά. Η εταιρεία μας δε φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του
προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, η κατάθεση θα
γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.Συνεπώς σας παρακαλούμε να αναγράφετε στη φόρμα
επιστροφής τον αριθμό λογαριασμού σας(ΙΒΑΝ), την τράπεζα στην οποία διατηρείτε τον λογαριασμό,
καθώς και το όνομα του δικαιούχου. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο του οποίου η παραγγελία είχε πραγματοποιηθεί.


Για επιστροφή χρημάτων, συμπληρώνεται τη φόρμα, καλείτε τα Ελτά Κούριερ της περιοχής σας και
ζητάτε παραλαβή από τη διεύθυνσή σας. Η αποστολή χρεώνεται στον παραλήπτη. Μόλις λάβουμε την
επιστροφή σας, εντός 5 εργάσιμων ημερών σας πιστώνουμε το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό που
μας έχετε υποδείξει μετά από την αφαίρεση μεταφορικών αποστολής και επιστροφής.